ورود / ثبت نام
0
0

پکیج جمع بندی ریاضی کنکور علی هاشمی

پکیج جمع بندی ریاضی کنکور علی هاشمی شامل ۴۳ فیلم به مدت ۲۵ ساعت برای جمع بندی ریاضی کنکور تجربی و ریاضی و در ۸ فصل تولید شده است.

300,000تومان

پکیج جمع بندی ریاضی کنکور علی هاشمی

پکیج جمع بندی ریاضی کنکور علی هاشمی شامل ۴۳ فیلم به مدت ۲۵ ساعت و در ۸ فصل تولید شده است.این پکیج برای جمع بندی ریاضی کنکور رشته های تجربی و ریاضی مناسب است.

پکیج جمع بندی ریاضی کنکور ۸ فصل

فصل ریاضی پایه

فیلم جمع بندی تابع نمایی و لگاریتمی رایگان!
60 دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی مجموعه
۲۱ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی جزءصحیح
۱۹ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی دنباله حسابی و هندسی
۴۹ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی توان و ریشه
۲۳ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی قدرمطلق
۲۵ دقیقه ویدئو

فصل معادله و نامعادله

فیلم جمع بندی تابع و معادله درجه دو
۶۰ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی معادله گویا و رادیکالی
۲۵ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی نامعادله
۲۲ دقیقه ویدئو

فصل مثلثات

فیلم جمع بندی معادله مثلثاتی
۴۰ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی کاربرد مثلثات
۲۰ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی نمودار مثلثاتی
۲۵ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی فرمول های مثلثاتی
۶۰ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی دوره تناوب
۲۲ دقیقه ویدئو

فصل حد

فیلم جمع بندی حد در بی نهایت
۳۵ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی حد بی نهایت
۲۵ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی حد مبهم صفر بر صفر
۴۰ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی مفاهیم حد
۴۰ دقیقه ویدئو

فصل مشتق

فیلم جمع بندی معادله خط
۲۳ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی آهنگ تغییر
۳۶ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی مشتق قدرمطلق و جزءصحیح
۲۰ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی فرمول های مشتق
۳۹ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی تعریف مشتق
۲۶ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی پیوستگی و مشتق پذیری
۳۲ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی مشتق مثلثاتی
۲۰ دقیقه ویدئو

فصل کاربرد مشتق

فیلم جمع بندی نقطه عطف
۹۰ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی اکسترمم در نمودار
۱۷ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی صعودی و نزولی
۲۱ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی بهینه سازی
۵۰ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی اکسترمم تابع
۴۲ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی نقطه بحرانی
۴۰ دقیقه ویدئو

فصل احتمال

فیلم جمع بندی شمارش بدون شمردن
۴۰ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی احتمال کل
۲۷ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی آمار
۶۰ دقیقه ویدئو
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل
۳۸ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی احتمال دو جمله ای
۱۸ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی احتمال کلاسیک
۳۶ دقیقه ویدئو

فصل تابع

فیلم جمع بندی تابع صعودی و نزولی
۳۰ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی ترکیب تابع
۵۰ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی مفاهیم تابع و مقدارتابع
۳۰ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی تابع معکوس
۵۰ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی رسم نمودار تابع
۴۰ دقیقه ویدئو
فیلم جمع بندی دامنه و برد تابع
۵۴ دقیقه ویدئو
پکیج جمع بندی ریاضی کنکور علی هاشمی
راهنمای خرید و دانلود

پس از خرید پکیج جمع بندی ریاضی کنکور علی هاشمی لینک های دانلود نمایش داده می شود.

دیدگاهها

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پکیج جمع بندی ریاضی کنکور علی هاشمی”

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

تماس با ما

کانال تلگرام علی هاشمی

برگشت به منوی تماس ها

صفحه اینستاگرام علی هاشمی

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها