ورود / ثبت نام
0
0

آموزش کامل ریاضی دوازدهم تجربی علی هاشمی

آموزش ریاضی دوازدهم تجربی شامل ۳۹ فیلم به مدت ۳۵ ساعت به همراه پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

700,000تومان

آموزش ریاضی دوازدهم تجربی ۷ فصل

پکیج آموزش ریاضی دوازدهم تجربی شامل ۳۹ فیلم به مدت ۳۵ ساعت به همراه پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.اولین فیلم و پی دی اف به عنوان نمونه قابل مشاهده است.

آموزش ریاضی دوازدهم تجربی فصل تابع

آموزش فصل اول کتاب ریاضی ۳ شامل ۶ فیلم به مدت ۳۹۶ دقیقه به همراه پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

فصل تابع

فیلم آموزش تابع وارون رایگان!
۶۸ دقیقه ویدئو
پی دی اف آموزش تابع وارون رایگان!
کلیک کنید
فیلم آموزش ترکیب تابع
۶۳ دقیقه ویدئو
پی دی اف آموزش ترکیب تابع
کلیک کنید
فیلم آموزش ساخت ضابطه تابع
۳۸ دقیقه ویدئو
پی دی اف آموزش ساخت ضابطه تابع
کلیک کنید
فیلم آموزش تابع صعودی و نزولی
۶۶ دقیقه ویدئو
پی دی اف آموزش تابع صعودی و نزولی
کلیک کنید
فیلم آموزش نمودار و انتقال
۷۸ دقیقه ویدئو
پی دی اف آموزش نمودار و انتقال
کلیک کنید
فیلم آموزش برد تابع
۸۳ دقیقه ویدئو
پی دی اف آموزش برد تابع
کلیک کنید

آموزش ریاضی دوازدهم تجربی فصل مثلثات

آموزش ریاضی دوازدهم تجربی فصل مثلثات شامل ۶ فیلم به مدت ۳۲۵ دقیقه به همراه پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

فصل مثلثات

فیلم آموزش دو برابر کمان
۳۸ دقیقه ویدئو
PDF آموزش دو برابر کمان رایگان!
کلیک کنید ویدئو
فیلم آموزش چند برابر کمان
۵۲ دقیقه ویدئو
PDF آموزش چند برابر کمان
کلیک کنید ویدئو
فیلم آموزش کاربرد مثلثات
۳۶ دقیقه ویدئو
PDF آموزش کاربرد مثلثات
کلیک کنید ویدئو
فیلم آموزش معادله مثلثاتی
۷۶ دقیقه ویدئو
PDF آموزش معادله مثلثاتی
کلیک کنید ویدئو
فیلم آموزش نمودارهای مثلثاتی
۸۰ دقیقه ویدئو
PDF آموزش نمودارهای مثلثاتی
کلیک کنید ویدئو
فیلم آموزش دوره تناوب
۴۳ دقیقه ویدئو
PDF آموزش دوره تناوب
کلیک کنید ویدئو

آموزش ریاضی دوازدهم تجربی فصل حد

آموزش ریاضی دوازدهم تجربی فصل حد بی نهایت و حد در بی نهایت شامل ۸ فیلم به مدت ۳۶۲ دقیقه به همراه پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

فصل حد بی نهایت و حد در بی نهایت

فیلم آموزش تقسیم
۳۹ دقیقه ویدئو
PDF آموزش تقسیم رایگان!
کلیک کنید
فیلم آموزش حدهای بی نهایت
۴۱ دقیقه ویدئو
PDF آموزش حدهای بی نهایت
کلیک کنید
فیلم آموزش حد در بی نهایت
۷۵ دقیقه ویدئو
PDF آموزش حد در بی نهایت
کلیک کنید
فیلم آموزش حد صفر بر صفر جبری
۴۱ دقیقه ویدئو
PDF آموزش حد صفر بر صفر جبری
کلیک کنید
فیلم آموزش حد صفر بر صفر رادیکالی
۴۰ دقیقه ویدئو
PDF آموزش حد صفر بر صفر رادیکالی
کلیک کنید
فیلم آموزش حد صفر بر صفر مثلثاتی
۵۲ دقیقه ویدئو
PDF آموزش حد صفر بر صفر مثلثاتی
کلیک کنید
فیلم آموزش همسایگی
۳۴ دقیقه ویدئو
PDF آموزش همسایگی
کلیک کنید
فیلم آموزش پیوستگی جزءصحیح
۴۰ دقیقه ویدئو
PDF آموزش پیوستگی جزءصحیح
کلیک کنید

آموزش ریاضی دوازدهم تجربی فصل مشتق

آموزش ریاضی دوازدهم تجربی مشتق شامل ۹ فیلم به مدت ۴۷۵ دقیقه به همراه پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

فصل مشتق

فیلم آموزش پیوستگی
۶۵ دقیقه ویدئو
PDF آموزش پیوستگی رایگان!
کلیک کنید
فیلم آموزش آهنگ تغییر
۴۲ دقیقه ویدئو
PDF آموزش آهنگ تغییر
کلیک کنید
فیلم آموزش فرمول های مشتق
۶۷ دقیقه ویدئو
PDF آموزش فرمول های مشتق
کلیک کنید
فیلم آموزش حد با مشتق
۵۲ دقیقه ویدئو
PDF آموزش حد با مشتق
کلیک کنید
فیلم آموزش مشتق پذیری
۲۸ دقیقه ویدئو
PDF آموزش مشتق پذیری
کلیک کنید
فیلم آموزش مشتق قدرمطلق و جزءصحیح
۶۵ دقیقه ویدئو
PDF آموزش مشتق قدرمطلق و جزءصحیح
کلیک کنید
فیلم آموزش مشتق مراتب بالاتر
۷۷ دقیقه ویدئو
PDF آموزش مشتق مراتب بالاتر
کلیک کنید
فیلم آموزش معادله خط
۵۵ دقیقه ویدئو
PDF آموزش معادله خط
کلیک کنید
فیلم آموزش وضعیت توابع
۶۳ دقیقه ویدئو
PDF آموزش وضعیت توابع
کلیک کنید

آموزش ریاضی دوازدهم تجربی کاربرد مشتق

آموزش ریاضی دوازدهم تجربی فصل کاربرد مشتق شامل ۶ فیلم به مدت ۲۹۴ دقیقه به همراه پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

فصل کاربرد مشتق

فیلم آموزش اکسترمم مطلق
۳۵ دقیقه ویدئو
PDF آموزش اکسترمم مطلق
کلیک کنید
فیلم آموزش اکسترمم نسبی
۵۴ دقیقه ویدئو
PDF آموزش اکسترمم نسبی
کلیک کنید
فیلم آموزش بهینه سازی
۷۰ دقیقه ویدئو
PDF آموزش بهینه سازی
کلیک کنید
فیلم آموزش صعودی و نزولی
۳۷ دقیقه ویدئو
PDF آموزش صعودی و نزولی
کلیک کنید
فیلم آموزش نقطه بحرانی
۵۵ دقیقه ویدئو
PDF آموزش نقطه بحرانی
کلیک کنید
فیلم آموزش محاسبه اکسترمم با کمک نمودار
۴۳ دقیقه ویدئو
PDF آموزش محاسبه اکسترمم با کمک نمودار
کلیک کنید

آموزش ریاضی دوازدهم تجربی فصل هندسه

آموزش ریاضی دوازدهم تجربی فصل هندسه شامل ۳ فیلم به مدت ۲۲۱ دقیقه به همراه پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

فصل هندسه

فیلم آموزش بیضی
۵۷ دقیقه ویدئو
PDF آموزش بیضی
کلیک کنید
فیلم آموزش دایره
۷۱ دقیقه ویدئو
PDF آموزش دایره
کلیک کنید
فیلم آموزش حجم و مساحت
۹۳ دقیقه ویدئو

فصل احتمال

فیلم آموزش احتمال کل
۷۱ دقیقه ویدئو
PDF آموزش احتمال کل
کلیک کنید
آموزش کامل ریاضی دوازدهم تجربی علی هاشمی
راهنمای خرید و دانلود

برای خرید و دانلود یکجا تمام فیلم ها و پی دی اف های آموزش ریاضی دوازدهم تجربی روی دکمه زیر کلیک کنید.

دیدگاهها

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش کامل ریاضی دوازدهم تجربی علی هاشمی”

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

تماس با ما

کانال تلگرام علی هاشمی

برگشت به منوی تماس ها

صفحه اینستاگرام علی هاشمی

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها