ورود / ثبت نام
0
0

آموزش کامل حسابان دوازدهم علی هاشمی

آموزش حسابان دوازدهم شامل ۴۷ فیلم به مدت ۴۳ ساعت به همراه پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

700,000تومان

آموزش حسابان دوازدهم علی هاشمی

آموزش حسابان دوازدهم ۵ فصل

آموزش حسابان دوازدهم شامل ۴۷ فیلم به مدت ۴۳ ساعت به همراه پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.فیلم و پی دی اف اول به عنوان نمونه قابل مشاهده است.

آموزش کتاب حسابان ۲ فصل تابع

آموزش کتاب حسابان ۲ فصل تابع شامل 5 فیلم به مدت ۳۳۴ دقیقه به همراه ۵ فایل پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

فصل تابع

فیلم آموزش تقسیم رایگان!
39 دقیقه ویدئو
PDF آموزش تقسیم رایگان!
کلیک کنید
فیلم آموزش برد تابع
83 دقیقه ویدئو
PDF آموزش برد تابع
کلیک کنید
فیلم آموزش تابع صعودی و نزولی
66 دقیقه ویدئو
PDF آموزش تابع صعودی و نزولی
کلیک کنید
فیلم آموزش تابع وارون
68 دقیقه ویدئو
PDF آموزش تابع وارون
کلیک کنید
فیلم آموزش نمودار و انتقال
78 دقیقه ویدئو
PDF آموزش نمودار و انتقال
کلیک کنید

آموزش حسابان دوازدهم فصل مثلثات

آموزش حسابان دوازدهم فصل مثلثات شامل ۸ فیلم به مدت ۴۷۸ دقیقه به همراه ۸ فایل پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

فصل مثلثات

فیلم آموزش فرمول ضرب و جمع
73 دقیقه ویدئو
PDF آموزش فرمول ضرب و جمع رایگان!
کلیک کنید
فیلم آموزش دوبرابر کمان
38 دقیقه ویدئو
PDF آموزش دوبرابر کمان
کلیک کنید
فیلم آموزش فرمول های چند برابر کمان
52 دقیقه ویدئو
PDF آموزش فرمول های چند برابر کمان
کلیک کنید
فیلم آموزش فرمول های مثلثاتی
80 دقیقه ویدئو
PDF آموزش فرمول های مثلثاتی
کلیک کنید
فیلم آموزش معادله مثلثاتی
76 دقیقه ویدئو
PDF آموزش معادله مثلثاتی
کلیک کنید
فیلم آموزش نمودارهای مثلثاتی
80 دقیقه ویدئو
PDF آموزش نمودارهای مثلثاتی
کلیک کنید
فیلم آموزش کاربرد مثلثات
36 دقیقه ویدئو
PDF آموزش کاربرد مثلثات
کلیک کنید
فیلم آموزش دوره تناوب
43 دقیقه ویدئو
PDF آموزش دوره تناوب
کلیک کنید

آموزش حسابان دوازدهم فصل حد

آموزش حسابان دوازدهم فصل حد شامل ۹ فیلم به مدت ۴۵۰ دقیقه به همراه ۹ فایل پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

فصل حد

فیلم آموزش همسایگی
34 دقیقه ویدئو
PDF آموزش همسایگی رایگان!
کلیک کنید
فیلم آموزش پیوستگی تابع جزءصحیح
40 دقیقه ویدئو
PDF آموزش پیوستگی تابع جزءصحیح
کلیک کنید
فیلم آموزش مجانب قائم
53 دقیقه ویدئو
PDF آموزش مجانب قائم
کلیک کنید
فیلم آموزش مجانب افقی
50 دقیقه ویدئو
PDF آموزش مجانب افقی
کلیک کنید
فیلم آموزش مجانب ترکیبی قائم و افقی
45 دقیقه ویدئو
PDF آموزش مجانب ترکیبی قائم و افقی
کلیک کنید
فیلم آموزش حد در بی نهایت
75 دقیقه ویدئو
PDF آموزش حد در بی نهایت
کلیک کنید
فیلم آموزش حدهای بی نهایت
41 دقیقه ویدئو
PDF آموزش حدهای بی نهایت
کلیک کنید
فیلم آموزش بی نهایت منهای بی نهایت
35 دقیقه ویدئو
PDF آموزش بی نهایت منهای بی نهایت
کلیک کنید
فیلم آموزش صفر در بی نهایت
32 دقیقه ویدئو
PDF آموزش صفر در بی نهایت
کلیک کنید

آموزش حسابان دوازدهم فصل مشتق

آموزش حسابان دوازدهم فصل مشتق شامل ۱۳ فیلم به مدت ۶۹۱ دقیقه به همراه ۱۳ فایل پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

فصل مشتق

فیلم آموزش پیوستگی
65 دقیقه ویدئو
PDF آموزش پیوستگی رایگان!
کلیک کنید
فیلم آموزش آهنگ تغییر
42 دقیقه ویدئو
PDF آموزش آهنگ تغییر
کلیک کنید
فیلم آموزش معادله خط
55 دقیقه ویدئو
PDF آموزش معادله خط
کلیک کنید
فیلم آموزش وضعیت دو تابع
63 دقیقه ویدئو
PDF آموزش وضعیت دو تابع
کلیک کنید
فیلم آموزش مشتق پذیری
28 دقیقه ویدئو
PDF آموزش مشتق پذیری
کلیک کنید
فیلم آموزش فرمول های مشتق
67 دقیقه ویدئو
PDF آموزش فرمول های مشتق
کلیک کنید
فیلم آموزش حد با مشتق
52 دقیقه ویدئو
PDF آموزش حد با مشتق
کلیک کنید
فیلم آموزش مشتق قدرمطلق و جزءصحیح
65 دقیقه ویدئو
PDF آموزش مشتق قدرمطلق و جزءصحیح
کلیک کنید
فیلم آموزش مشتق مثلثاتی
65 دقیقه ویدئو
PDF آموزش مشتق مثلثاتی
کلیک کنید
فیلم آموزش مشتق تابع ترکیب
70 دقیقه ویدئو
PDF آموزش مشتق تابع ترکیب
کلیک کنید
فیلم آموزش مشتق مراتب بالاتر
38 دقیقه ویدئو
PDF آموزش مشتق مراتب بالاتر
کلیک کنید
فیلم آموزش مشتق مراتب بالا مثلثاتی
33 دقیقه ویدئو
PDF آموزش مشتق مراتب بالا مثلثاتی
کلیک کنید
فیلم آموزش زاویه بین مماس ها
48 دقیقه ویدئو
PDF آموزش زاویه بین مماس ها
کلیک کنید

آموزش حسابان دوازدهم فصل کاربرد مشتق

آموزش حسابان دوازدهم فصل کاربرد مشتق شامل ۱۲ فیلم به مدت ۶۲۷ دقیقه به همراه ۱۲ فایل پی دی اف حل سوالات با تدریس علی هاشمی است.

فصل کاربرد مشتق

فیلم آموزش بهینه سازی
70 دقیقه ویدئو
PDF آموزش بهینه سازی رایگان!
کلیک کنید
فیلم آموزش نمودار شناسی
70 دقیقه ویدئو
PDF آموزش نمودار شناسی
کلیک کنید
فیلم آموزش نقطه بحرانی
55 دقیقه ویدئو
PDF آموزش نقطه بحرانی
کلیک کنید
فیلم آموزش جهت تقعر منحنی
61 دقیقه ویدئو
PDF آموزش جهت تقعر منحنی
کلیک کنید
فیلم آموزش اکسترمم نسبی
54 دقیقه ویدئو
PDF آموزش اکسترمم نسبی
کلیک کنید
فیلم آموزش نقطه عطف
60 دقیقه ویدئو
PDF آموزش نقطه عطف
کلیک کنید
فیلم آموزش نمودارشناسی تابع درجه ۳
61 دقیقه ویدئو
PDF آموزش نمودارشناسی تابع درجه ۳
کلیک کنید
فیلم آموزش اکسترمم با نمودار
43 دقیقه ویدئو
PDF آموزش اکسترمم با نمودار
کلیک کنید
فیلم آموزش صعودی و نزولی
37 دقیقه ویدئو
PDF آموزش صعودی و نزولی
کلیک کنید
فیلم آموزش نقاط خاص نمودار
41 دقیقه ویدئو
PDF آموزش نقاط خاص نمودار
کلیک کنید
فیلم آموزش تابع هموگرافیک
40 دقیقه ویدئو
PDF آموزش تابع هموگرافیک
کلیک کنید
فیلم آموزش اکسترمم مطلق
35 دقیقه ویدئو
PDF آموزش اکسترمم مطلق
کلیک کنید
آموزش حسابان دوازدهم علی هاشمی
راهنمای خرید و دانلود

برای خرید و دانلود یکجا تمام فیلم ها و پی دی اف های آموزش حسابان دوازدهم با تدریس علی هاشمی روی دکمه زیر کلیک کنید.

دیدگاهها

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش کامل حسابان دوازدهم علی هاشمی”

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

تماس با ما

کانال تلگرام علی هاشمی

برگشت به منوی تماس ها

صفحه اینستاگرام علی هاشمی

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها